Ing. Lukáš Panchártekstarosta obce
Srch, Pohránovská 333

Mgr. Aleš Malochmístostarosta
Srch, Pohránovská 338

Mgr. Marta Holická – místostarostka
Hrádek 53

Věra Vrbová
Pohránov 29

JUDr. Lukáš Polák
Srch, U Hřiště 291

Simona Píšová
Srch, K Zahrádkám 211

Roman Bezdička
Srch, U Hřiště 240

Petra Freitag
Hrádek 24

Bc. Pavla Slezáková
Srch 265

Zápisy z jednání

Kontrolní výbor

předseda: p. Vrbová
členové: Bc. Slezáková, p. Píšová

Finanční výbor

předseda: Bezdička
členové: JUDr. Polák , Mgr. Tomanová

Stavební komise

předseda: p. Bezdička
členové: Mgr. Holická, Ing. Panchártek

Komise životního prostředí

předseda: Bc. Slezáková
členové: Mgr. Maloch , Ing. Bosák

Školská,kulturní a sportovní komise

předseda: p. Píšová
členové: Bc. Slezáková , p. Freitag, Mgr. Maloch

Sociální komise

předseda: p. Freitag
členové: p. Sýsová, Mgr. Holická

Komise k územnímu plánování

předseda: Mgr. Holická
členové: Ing. Panchártek, p. Bezdička, ing. Skladanová, p. Podolec