Rezervaci antukového tenisového kurtu provádějte v rezervačním systému na této stránce.

Správce tenisového kurtu:

Ing. Fejfar
správce kurtu

email: fifa927@gmail.com
tel.: +420  606 719 578

Pravidla pro hráče:

Hráči, kteří chodí pravidelně si proti podpisu, mohou dlouhodobě vypůjčit od správce kurtu klíč, který je nepřenosný a zakazuje se z něj pořizovat kopie. Hráči, kteří chodí hrát ojediněle, si klíč mohou vyzvednout u následujících osob: Lukáš Panchártek, 602136558, Petr Fejfar, 606719578, Pavla Slezáková 606618250, z nichž by měl být vždy někdo k dostižení – doporučujeme si klíč zajistit s předstihem. Po hře klíč vraťte bez prodlení zpět.
Pokud jste si rezervovali kurt a hrát nepůjdete, musíte provést storno – každý kdo si zarezervuje kurt dostane potvrzení rezervace na email, kde je zároveň možno provést zrušení rezervace.
Ceník za pronájem kurtu:          
0,- Kč/hod   místní občané (alespoň jeden hráč místní)
200,- kč/hod ostatní
Úhradu za hru pro dlouhodobé, pravidelné uživatele kurtu provádějte přes OÚ Srch, po domluvě se starostou obce Lukášem Panchártkem, 602136558
Úhrada za občasnou hru bude provedena před začátkem při při předání klíčů.