Kontejnery na objemný odpadu budou přistaveny od 27.10.2017 do 30.10.2017 na těchto místech:

Srch – u přečerpávací stanice kanalizace na výjezdu na Pohránov, prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u požární nádrže

Hrádek – u rybníčku

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 28.10.2017 od 9:00 hodin.

Panchártek