Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 21.10-23.10.2022.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 22.10.2022 v tyto časy:

08:00-8:25 – Hrádek před HOSPODOU

08:30-08:50 – Pohránov u rybníčka

09:00-09:25 – Srch – před OBECNÍM ÚŘADEM

09:30-10:15 – Srch – točna MHD