Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 22.7.2022-24.7.2022.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

 

 

Berte prosím na vědomí, že do velkoobjemových kontejnerů nepatří odpad, který lze zdarma třídit – sklo, papír, textil, plasty, bioodpad atd.