Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 10.4.2020-12.4.2020.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Svoz nebezpečného odpadu NEBUDE REALIZOVÁN.

!!!!!!!!!!!!!!DODRŽUJTE VŠECHYN POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z KARANTÉTY!!!!!!!!!!!!!

Panchártek