Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 26.10.2018-28.10.2018.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 27.10.2018
9:00-9:25 – Hrádek u hospody
9:30-9:50 – Pohránov u vodní nádrže
10:00-10:25 – Srch OÚ
10:30-11:15 – Srch točna MHD

Panchártek