Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 8.4.2022-10.4.2022.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 9.4.2022 v tyto časy:

11:30-11:55 – Hrádek před HOSPODOU

12:00-12:20 – Pohránov u rybníčka

12:30-12:55 – Srch – před OBECNÍM ÚŘADEM

13:00-13:45 – Srch – točna MHD

 

Berte prosím na vědomí, že do velkoobjemových kontejnerů nepatří odpad, který lze zdarma třídit – sklo, papír, textil, plasty, bioodpad atd.