Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 22.10.2021-24.10.2021.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 23.10.2021 v tyto časy:

8:00-8:25 – Hrádek před HOSPODOU

8:30-8:50 – Pohránov u rybníčka

9:00-9:25 – Srch – před OBECNÍM ÚŘADEM

9:20-10:15 – Srch – točna MHD

Berte prosím na vědomí, že do velkoobjemových kontejnerů nepatří odpad, který lze zdarma třídit – sklo, papír, textil, plasty, bioodpad atd.