Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 26.10.2019-27.10.2019.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 26.10.2018
8:00-8:25 – Hrádek u hospody
8:30-8:50 – Pohránov u vodní nádrže
9:00-9:25 – Srch OÚ
9:30-10:15 – Srch točna MHD

Panchártek