SDH Pohránov pořádá v sobotu 24. června 2017 DĚTSKÝ DEN.

7:00-9:30 – chytání ryb – děti

10:00-12:00 – soutěže

14:00-17:00 – chytání ryb – dospělí

Panchártek

Dětský den Pohránov 2017