Monthly Archives: Červenec 2022

//Červenec

Svoz objemného odpadu

Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 22.7.2022-24.7.2022.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech: Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov Srch -   prostranství u fotbalových kabin Pohránov – u rybníčku Hrádek – u požární nádrže.     Berte prosím na vědomí, že do velkoobjemových kontejnerů nepatří odpad, který lze zdarma třídit - sklo, papír, textil, plasty, bioodpad [...]