Monthly Archives: Květen 2019

//Květen

Informace o místě voleb do EP 2019

Informace pro voliče: Občané obce Srch (okrsek č.1) mohou volit v budově ZŠ a MŠ Srch, Pohránovská 31, Srch. Občané obcí Hrádek, Pohránov (okrsek č.2) mohou volit v obecním domku v Hrádku, čp 59. Panchártek