Ve dnech 28.7.2017-31.7.2017 budou mimořádně přistaveny kontejnery na objemný odpad na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Panchártek