Ing. Lukáš Panchártekstarosta obce
Srch, Pohránovská 333

Mgr. Aleš Malochmístostarosta
Srch, Pohránovská 338

Věra Vrbová
Pohránov 29

JUDr. Lukáš Polák
Srch, U Hřiště 291

Simona Píšová
Srch, K Zahrádkám 211

Roman Bezdička
Srch, U Hřiště 240

Marta Holická
Hrádek 53

Zápisy z jednání

Kontrolní výbor

předseda: p. Bezdička
členové: Mgr. Holická, JUDr. Polák

Finanční výbor

předseda: Věra Vrbová
členové: Ing. Fabián , Mgr. Tomanová

Stavební komise

předseda: Mgr. Holická
členové: p. Řezaninová, Ing. Skladanová, p. Podolec

Komise životního prostředí

předseda: Ing. Doležalová
členové: Mgr. Maloch , Mgr. Rejl

Školská,kulturní a sportovní komise

předseda: p. Píšová
členové: p. Slezáková , Mgr. Holická

Sociální komise

členové: Mgr. Maloch , p. Drbalová