V přiloženém souboru je možnost předběžného seznámení se s návrhem ÚP obce Srch.Územní plán je nyní v připomínkovém řízení dotčených orgánů. Po zapracování připomínek bude vyvěšeno vydání pro připomínkové řízení veřejnosti.

 

UP_Srch_textova_cast_a_textova_cast_oduvodneni
Studie lokality Z7 – Situace_inženýrských sítí
Studie lokality Z7 – průvodní zpráva
Studie lokality Z7 – Hlavní výkres
kov_srch