Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 13.4.2018-15.4.2018.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

V sobotu 14. dubna 2018 bude proveden svoz nebezpečného odpadu v tyto časy: Hrádek (hospoda) 9:00-9:25, Pohránov (zastávka) 9:30-9:50, Srch (OÚ) 10:00-10:25, Srch (točna) 10:30-11:15

Panchártek