Svoz objemného odpadu bude proveden ve dnech 12.4.2019-14.4.2019.  Kontejnery budou přistaveny na těchto tradičních místech:

Srch – u přečerpávací stanice na výjezdu na Pohránov

Srch –   prostranství u fotbalových kabin

Pohránov – u rybníčku

Hrádek – u požární nádrže.

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 27.10.2018
11:30-11:55 – Hrádek u hospody
12:00-12:20 – Pohránov u vodní nádrže
12:30-12:55 – Srch OÚ
13:00-13:45 – Srch točna MHD

Panchártek