Sběrna dřevnatého materiálu v Srchu je otevřena od 1.3.2019 každou středu středu 16-18h a sobotu 8-11 hodin.

V obci Hrádek u rybníčku a v obci Pohránov u rybníčku budou trvale umístěny kontejnery na ukládání drobnějšího bioodpadu ze zahrad. Do kontejnerů nelze ukládat posekanou trávu ze zahrad, k tomu lze využít službu svozu biopopelnic.

V obci Pohránov lze na jaře ukládat větve ze zahrad v prostoru u dětského hřiště.

V obcu Hrádek lze ukládat na jaře větve ze zahrad v prostoru za obecním domkem naproti rybníčku.

Panchártek