Tradiční pálení čarodějnic, které pořádají SDH Srch, SDH Hrádek a SDH Pohránov se uskuteční v pondělí 30. dubna 2018 v těchto časech:

Hrádek – od 17:00

Pohránov – od 18:00

Srch – od 18:00

Panchártek