Tradiční pálení čarodějnic, které pořádají SDH Srch, SDH Hrádek a SDH Pohránov se uskuteční v úterý 30. dubna 2019 v těchto časech:

Hrádek – od 17:00 (program pro děti od 17h)

Pohránov – od 18:00

Srch – od 18:00

Panchártek